AGVA Technologies Pte. Ltd.

16 Arumugam Road, #03-03, Lion Building D, Singapore 409961

Tel : 65-6842 2920 Fax : 65-6842 2921
Email : info@agvatechnologies.com

 

AGVA Technologies Shanghai Rep Office / 屹华科技上海办事处

上海市普陀区西康路1068号.维多利广场B10C室.邮编200060 1068 Xi Kang Road.Victoria Plaza. Tower B.Unit C, 10F. Shanghai PRC.Postal Code:200060

Tel: 86-1368-1630-997 Fax: 86-21-6276-1419
Email: info@agvatechnologies.com

 

AGVA Technologies Suzhou Office / 屹华科技苏州办事处

江苏省苏州市平江区人民路3188号。万达广场A座1101室。邮编215000

Tel : 86-1368-1630-997 Fax: 86-21-6256-1419
Email: info@agvatechnologies.com